Та орон сууцныхаа нийт талбайг хэрхэн хэмжих талаар хэр мэдэх вэ?

Таны амьдарч буй Орон_сууц барилгын үндсэн стандартыг хангасан уу? 
 Moncon Group LLC
www.moncon.mn