card

360 MANDALA RESIDENTIAL TOWER

MORE THAN A VIEW.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

МОНКОН ГРУПП ХХК

Бидний зүтгэл, хөгжлийн тулгуурБИДНИЙ ТУХАЙ

МАНДАЛА ГАРДЕН ХОТХОН

Make garden your home...
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ОЮУ ТОЛГОЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ
/

МОНКОН ГРУППИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Манай компаниас хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй үзэх

КОМПАНИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

САЛБАР КОМПАНИУД

Хүсэлт илгээх