card

МОНКОН ГРУПП ХХК

Бидний зүтгэл, хөгжлийн тулгуурБИДНИЙ ТУХАЙ

МАНДАЛА ХОТХОН

Мандах амьдралын үргэлжлэл
Мандала хотхоноосТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ

ОЮУ ТОЛГОЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

КОМФОРТ ЦОГЦОЛБОР ХОТХОН

Комфорт цогцолборын 3-р ээлжийн захиалга авч байна.

ТАНИЛЦУУЛГА ТАТАХ
/

МОНКОН ГРУППИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Манай компаниас хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцана уу
Бүгдийн харах

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Бид зөвхөн өөрийн цахим хуудсаар нээлттэй зарласан ажлын байранд өргөдөл хүлээж авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох учир тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу. Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.


АЖЛЫН БАЙРТАЙ ТАНИЛЦАХ

КОМПАНИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

САЛБАР КОМПАНИУД

Хүсэлт илгээх