Таны амьдарч буй орон сууц барилгын үндсэн стандартыг хангасан уу?

Таны амьдарч буй Орон_сууц барилгын үндсэн стандартыг хангасан уу? 
 Moncon Group LLC
www.moncon.mn