Орон сууц эрт захиалахын давуу талууд

Их сонголтоос Эрт сонгох боломж

Орон сууц эрт захиалснаар хамгийн сайн орон сууцыг сонгох боломжтой байдаг. Наран талдаа харсан, илүү тааламжтай мк -ын сонголт, илүү өндөр давхарт гэх зэрэг сонголтууд нь зөвхөн байр эрт захиалсан хүнд л олдох боломжтой байдаг.
 

Санхүүгийн өгөөж

Ихэнх барилгын компаниуд анхны худалдан авагч нарт хөнгөлөлт болон тусгай урамшуулал олгодог. Эрт худалдан авалт хийснээр та их мөнгө хэмнэх боломжтой болно.
 

Үнийн өсөлт

Эрт худалдан авалт хийснээр та байр орон сууцаа боломжийн үнээр авах бөгөөд таны байр ашиглалтад орсны дараагаар үнэ цэнэ нь дунджаар 15-25% өсдөг