card

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Алтанбулаг хилийн боомтын барилгын төсөл

Алтанбулаг хилийн боомтын барилгын төсөл

Захиалагч: Азийн хөгжлийн банк
Байршил: Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сум
Хүчин чадал: 9700мкв талбайд 22 төрлийн барилга байгууламж
Хугацаа: 2020- үргэлжилж байгаа

Оффис болон зэвсгийн агуулахын барилга

Оффис болон зэвсгийн агуулахын барилга

Захиалагч: АНУ-ын Инженерийн Цэргийн Корпус
Байршил: Төв аймаг, Алтанбулаг сум
Хүчин чадал: 308м2 талбай бүхий агуулахын барилга
Хугацаа: 2021-үргэлжилж байгаа

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД

Вакцин Биобэлдмэлийн Үндэсний Төв Агуулах

Вакцин Биобэлдмэлийн Үндэсний Төв Агуулах

Захиалагч: НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, МУ-ын Засгийн газар, ЭМЯ
Байршил: Улаанбаатар, ХӨСҮТ
Хүчин чадал: 1686мкв талбайтай бөгөөд хөргөх өрөө, хөлдөөгч, хуурай агуулах, өдөрт 100 кг хуурай мөс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай
Хугацаа: 2021/05-2021/08

Гаалийн ерөнхий газар шуурхай удирдлагын төв ба лаборатори

Гаалийн ерөнхий газар шуурхай удирдлагын төв ба лаборатори

Захиалагч: Гаалийн Ерөнхий Газар​
Байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг
Хүчин чадал: 17000 мкв талбайн засвар шинэчлэлт
Хугацаа: 2019-2020​

Говь ХК-ийн үйлдвэр

Говь ХК-ийн үйлдвэр

Захиалагч: Говь ХК
Байршил: Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг
Хүчин чадал: 6670 мкв, 2 давхар үйлдвэрийн барилга
Хугацаа: 2018/06 - 2018/11

Хэнтий аймгийн музей

Хэнтий аймгийн музей

Захиалагч: : Хэнтий аймгийн Соёлын газар​
Байршил: Хэнтий аймаг, Чингис хот
Хүчин чадал: 3 давхар 1750м2 талбай бүхий барилга
Хугацаа: 2019-2020​

Азийн Хөгжлийн Банкны Суурин Төлөөлөгчийн оффис​

Азийн Хөгжлийн Банкны Суурин Төлөөлөгчийн оффис​

Захиалагч: Азийн Хөгжлийн Банк​
Байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг​
Хүчин чадал: 1000м2 оффисын дотор интерьер дизайн, засал
Хугацаа: 2019/2-2019/9

Шангри-Ла ​

Шангри-Ла ​

Захиалагч: "Эс Си Ти Эм" ХХК Хүчин чадал: Үйлчилгээтэй орон сууц /6 давхар хүртэл/,худалдаа үйлчилгээний төвийн карказ урсгалт
Байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг
Хугацаа: 2013-2017

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын ЗДТГ

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын ЗДТГ

Захиалагч: Хэнтий аймгийн ОНӨГ​
Хүчин чадал: 2 давхар захиргааны барилга
Байршил: Хэнтий аймаг, Цэнхэрмандал сум
Хугацаа: 2019/05 – 2019/11

Хэнтий аймгийн Татварын хэлтсийн конторын барилга

Хэнтий аймгийн Татварын хэлтсийн конторын барилга

Захиалагч: Хэнтий аймгийн ОНӨГ
Байршил: Хэнтий аймаг, Чингис Хот
Хүчин чадал: 4 давхар албан конторын барилга
Хугацаа: 2018

Хүсэлт илгээх