card

БИДНИЙ ЗҮТГЭЛ ХӨГЖЛИЙН ТУЛГУУР

МОНКОН ГРУПП

Монголын барилгын салбарын хөгжлийг дэлхийн түвшинд хүргэх зорилготой “Монкон Групп” ХХК нь 2006 онд  барилгын зураг төслийн чиглэлээр бизнесийн гараагаа эхэлж, 2010 оноос барилга угсралт, менежментийн салбарт нэвтэрч, өргөжин тэлсэн билээ. 

Барилгын зураг төслөөс эхлээд барилга угсралт, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, орон сууцны ашиглалт зэргээр барилгын салбарт цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг нь манай компанийн онцлог, давуу тал юм.

Өдгөө бид 13 охин компани, 800 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Инженер техникийн 180 ажилтан, мэргэжлийн 500 гаруй ажилтан нь манай байгууллагын амжилтын үндэс тул тэдний ур чадварыг дээд зэргээр хөгжүүлж, өсөн дэвших боломжоор хангаж, шударга, эрх тэгш, эерэг таатай орчин бүрдүүлэхийг ямагт зорьж байна.

 

 

 

 

САЛБАР КОМПАНИУД

УРИА ҮГ

Бидний зүтгэл, хөгжлийн тулгуур

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид дэвшилтэт технологид тулгуурлаж, үнэ цэнэ, чанарыг бүтээж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн тогтвортой хөгжлийг хадгалах замаар нийгмийн хөгжилд бодит хувь нэмрээ оруулна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • ХҮНДЭТГЭЛ
  • ЁС ЗҮЙ
  • ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ
  • АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
  • ЧАНАР
  • ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Бидний харилцаа ХҮНДЭТГЭЛд суурилна. 
Бид хуулийг дээдэлж,
ЁС ЗҮЙг эрхэмлэнэ. 
Бид цаг үргэлж
ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИйг эрэлхийлнэ.
Бид
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАСАН цагаар тэргүүлнэ.
Бид
ЧАНАРыг эрхэмлэж, үнэ цэнийг бүтээнэ.
Бид
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИНӨ.

 

ХҮНДЭТГЭЛ


Хүнийг дээдлэх ёс. Бид бие биенээ, харилцагч, захиалагч, хамтрагч нараа хүндэтгэн эв эеийг хичээж, аливаа санал зөрөлдөөнийг зөвшилцөх, ойлголцох замаар шийдвэрлэнэ. Түүнчлэн ажлын байраа ялгаварлан гадуурхалт болон бусдад хүндэтгэлгүй хандах аливаа хэлбэрээс ангид байлгана.  

ЁС ЗҮЙ


Хувь хүний ёс суртахуунлаг шинж буюу олонхийн нийтлэг хүлээн зөвшөөрдөг сайн үйл, сайхан чанаруудын нэгдэл юм. Үүнд, аливаад чин сэтгэлээсээ ханддаг, хичээнгүй хөдөлмөрч, бодолтой амлаж, амласандаа хүрдэг, эерэг зөв хандлагатай, хамт олондоо тус нэмэртэй, амин хувиа хичээдэггүй, эмх цэгцтэй гэх мэт зан төлөвүүдийг ойлгоно.   

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ


Хөдөлмөр хөнгөвчлөх, цаг хугацаа хэмнэх, бага нөөц, зардлаар илүү үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн арга зам, материал, тоног төхөөрөмжийг судлах, ажилдаа нэвтрүүлж хэрэглэх үйл явц юм.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА


Ажилтан бүр осол аваарт өртөхгүй, эрүүл саруул, эсэн мэнд гэр бүлдээ очихыг ойлгоно. Ажлын байранд хөдөлмөр хамгааллын дүрэм, журмыг ягштал мөрдөнө.

ЧАНАР, ҮНЭ ЦЭНЭ


Бусдаас ялгарах бидний онцлог, давуу тал, хэрэглэгчдэд түгээн хоногшуулах гол үзүүлэлт юм. Бид зөвхөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ төдийгүй манай бизнесийг бүрдүүлж буй эд эс бүхэнд үүнийг шингээж ажиллана.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ


Бидний өнөөгийн байдлыг бүтээсэн түүхэн замнал, ирээдүйдээ хадгалж үлдэх үнэт зүйл юм. Үүний тулд хэрэгжүүлж буй төслүүдийнхээ цар хүрээг бууруулахгүй байж, өргөтгөх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлж, санхүүгийн сахилга батыг сахиж ажиллах нь бидний баримтлах үндсэн зарчим байх болно. Мөн харилцан суралцаж, хамтран хөгжих замаар зөв хандлагатай, мэдлэг, ур чадвартай ажилтнаар эгнээгээ тэлж, тэднийг дэмжих бодлого баримтална.

БИДНИЙ ТҮҮХ

Хүсэлт илгээх