card

365 & 360 МАНДАЛА ТАУЭР

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Дэлгэрэнгүй

МАНДАЛА ГАРДЕН ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ

Make a Better Future...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ОЮУ ТОЛГОЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ
/

БИДНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Монкон Констракшн ХХК-ийн бүтээн байгуулалт

365 МАНДАЛА ТАУЭР

ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ХОС ЦАМХАГ

360 МАНДАЛА ТАУЭР

ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ХОС ЦАМХАГ

МАНДАЛА ГАРДЕН ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ

ЦОГЦ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ АНХНЫ ХОРООЛОЛ
Дэлгэрэнгүй үзэх

КОМПАНИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

САЛБАР КОМПАНИУД

Хүсэлт илгээх