card

Орон Сууц

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Түрээсийн Орон Сууцны төсөл

Түрээсийн Орон Сууцны барилга нь Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй  2 блок 126 айлын орон сууц юм.

2021 онд барилга угсралтын ажил эхэлсэн бөгөөд 2022 онд хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.

 

Түрээсийн Орон Сууцны төсөл

ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛҮҮД

Цагдаа хотхон

Монкон Констракшн ХХК-ийн бие даан хэрэгжүүлсэн орон сууцны анхны төсөл


“Цагдаа” хотхон нь хотын төвөөс 2.5 км зайд байрладаг, нийт 145 айлын 2 блок, 15 давхар бүрэн цутгамал хийцтэй, стандарт зэрэглэлийн орон сууц юм.
2012 онд Цагдаагийн Ерөнхий газрын захиалгаар эхлүүлж  2014 онд ашиглалтад оруулсан.
Энэхүү орон сууцыг барьсан туршлага дээр үндэслэн  дараа дараагийн төслүүдээ амжилттай хэрэгжүүлсээр буй билээ.

 

Байршил: Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо

Ашиглалтад оруулсан хугацаа: 2014 он

Цагдаа хотхон

Хүсэлт илгээх